شرکت نفت و گاز اروندان
 
نگهداشت توان تولید نفت با رویكرد استفاده حداكثری از ظرفیت های داخلی و حفاظت از محیط زیست در اولویت برنامه های شركت نفت و گاز اروندان
۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۲
مهندس جهانگیر پورهنگ | مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۳:۴۲
مهندس جهانگیر پورهنگ | مدیرعامل شرکت اروندان | نفت آنلاین
۵ آبان ۱۳۹۸ ۰۰:۲۲
شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۶
مهندس جهانگیر پورهنگ | نفت آنلاین
۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۲:۳۱
شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۱۹:۵۷
مرکز مانیتورینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات اروندان افتتاح شد
۶ شهريور ۱۳۹۸ ۰۹:۲۷
افتتاح درمانگاه صنعتی غرب کارون
۴ شهريور ۱۳۹۸ ۰۹:۵۸
استاندار خوزستان از مدیرعامل اروندان تقدیر کرد
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۲