انتصابات
 
سلمان زاده سرپرست شرکت حفاری شمال | نفت آنلاین
۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۸
سردار احمدیان
۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۵
سعید صادقی | پتروشیمی امیرکبیر | نفت آنلاین
۳۱ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۴
مهدی میرآخوری | سرپرست روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت | نفت آنلاین
۲۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۳
محمد مجاور شیخان | نفت آنلاین
۲۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۵
سید ابراهیم صالحین | نفت آنلاین
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۴
مهدی علی مددی | معاون وزیر نفت | نفت آنلاین
۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۱
داود حبیبی پور | شرکت ملی نفت ایران | نفت آنلاین
۲۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۸
انتصاب در شرکت ملی نفت ایران | نفت آنلاین
۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
تازه ترين نظرات
0