انتصابات
 
اخبار کوتاه نفت‌آنلاین
۲۹ فروردين ۱۴۰۱ ۲۱:۲۳
محمد علی دادور | نفت آنلاین
۲۹ فروردين ۱۴۰۱ ۲۱:۰۴
عليرضا جعفر پور بروجني | مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس
۲۹ فروردين ۱۴۰۱ ۲۰:۵۶
هدایت الله خادمی | عبدالمهدی مجتهدی | نفت آنلاین
۲۹ فروردين ۱۴۰۱ ۱۸:۰۱
انتصاب در شرکت نفت خزر | نفت آنلاین | مراد کمالی
۲۹ فروردين ۱۴۰۱ ۱۵:۲۹
انتصابات چگنی در گاز | نفت آنلاین
۲۵ فروردين ۱۴۰۱ ۱۸:۵۳
حسین بیدار مغز | گاز
۲۴ فروردين ۱۴۰۱ ۱۴:۲۰
رضا نکویی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۲۴ فروردين ۱۴۰۱ ۱۲:۴۷
یحیی فیضی مدیرعامل پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد سرخس
۲۳ فروردين ۱۴۰۱ ۱۱:۴۷
 
0