انتصابات
 
محمدرضا سمیعی پتروشیمی جم | نفت آنلاین
۲۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۶
انتصاب در وزارت نفت | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۳
مجید امیدی شهرکی | گزینش وزارت نفت | نفت آنلاین
۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۰
احمد رجبی | ملی نفت | نفت آنلاین
۳ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۱
دکتر عباس ایاران | معاون حراست ملی نفت | نفت آنلاین
۳۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۴
علیرضا شهبازی | نفت آنلاین
۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۶
سید ضیاءالدین نورالدینی | نفت آنلاین
۱۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۰
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۹
انتصاب رييس حراست ملی نفت | نفت آنلاین
۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۸
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
تازه ترين نظرات
0