انتصابات
 
علیرضا دانشی و علیرضا مهدی زاده | مدیران عامل نفتخیز جنوب و نفت فلات قاره | نفت آنلاین
۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۰۷
علیرضا صادق آبادی | میز نفت
۲۲ مهر ۱۴۰۰ ۲۰:۱۳
عباس حاجی صادق | نفت آنلاین
۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۸:۲۱
محمودرضا افشاریان | سرپرست بازرسی و پاسخگویی پالایش و پخش
۱۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۹:۳۹
انتصاب در شرکت ملی گاز ایران | نفت آنلاین
۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۴۵
مهندس محمد دانشی | مشاور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۴۲
محمد میناوی | دستیار ویژه استاندار خوزستان | نفت آنلاین
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۲۰:۲۱
انتصاب در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران | نفت آنلاین
۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۴۴
سید شمس الدین موسوی | مشاور وزیر در طرح‌ها و پروژه‌های وزارت نفت | نفت آنلاین
۳ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۱