انتصابات
 
سید عباس بهشتی | سرپرست جدید حراست نفت
۲۳ تير ۱۴۰۰ ۱۳:۵۷
بهرام دشتی نژاد | نفت آنلاین
۱۶ تير ۱۴۰۰ ۱۹:۲۷
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۲ تير ۱۴۰۰ ۰۹:۱۹
انتصاب در وزارت نفت | نفت آنلاین
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۰۵
مسعود افشار | شرکت ملی حفاری ایران
۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۱۱
مهندس جهانبخش راهداری رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۲۶
تصویر حکم انتصاب آقای عباس اسدروز | نفت آنلاین
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۴۴
تصویر حکم انتصاب مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۲۲:۳۵
مهندس احمد سراج | نفت آنلاین
۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۵۲