انتصابات
 
انتصاب در شرکت نفت گچساران | نفت آنلاین
۲۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۵۰
مهندس رامین شیخیان | شرکت نفت و گاز اروندان
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ۲۰:۵۹
انتصاب رییس حراست شرکت ملی گاز ایران | نفت آنلاین
۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۱۹
انتصاب در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی | نفت آنلاین
۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۲۳
انتصاب سرپرست حراست نفت و گاز کارون | نفت آنلاین
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ۲۱:۰۲
انتصاب هسته گزینش | نفت آنلاین
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۲۱:۱۶
انتصاب در شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۲۳:۵۶
انتصاب سرپرس حراست شرکت نفت مارون | نفت آنلاین
۹ اسفند ۱۳۹۹ ۲۰:۴۸
خانم زهرا گودرزی | مدیر حقوقی NIOC | نفت آنلاین
۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۰۵