انتصابات صنعت نفت
 
عبدالعلی رحیمی مظفری
۱۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۴
محسن ایران‌زاد
۱۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۲
مجید امیدی شهرکی
۲۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۸
انتصاب در شرکت ملی نفت ایران
۲۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۳
انتصاب مدیر عملیات غیر صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۱۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۴
علیرضا شهبازی | نفت آنلاین
۱۶ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۸
عظیمی فرد مدیرعامل شرکت انرژی گستر سینا
۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۱
انتصاب مدیرعامل نفتکش
۱۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۴
احمد محمدی | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۲
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
0