انتصابات
 
انتصاب در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۴ شهريور ۱۴۰۱ ۱۷:۱۴
انتصاب مدیرعامل جدید شرکت نفت و گاز پارس | نفت آنلاین
۳ شهريور ۱۴۰۱ ۲۱:۳۸
انتصاب مدیرعامل جدید حفاری شمال | نفت آنلاین
۳۰ مرداد ۱۴۰۱ ۲۰:۳۸
مهندس مراد کمالی | شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۳۰ مرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۱۵
عباس چوپان سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی پالایشگاه آبادان | نفت آنلاین
۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۴۸
جواد اوجی وزیر نفت | انتصاب | نفت آنلاین
۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۱۰
تصویر حکم حمیدرضا گلپایگانی | نفت آنلاین
۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۳۶
علیرضا شهبازی | شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۳۰
مهندس مهران مکوندی | نفت آنلاین
۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۲۰
 
قیمت نفت
قیمت سکه
قیمت ارز
پيشخوان جرايد
0