انتصابات
 
مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران | نفت آنلاین
۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۶:۲۳
شرکت ملی پخش | انتصاب | نفت آنلاین
۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۵۱
حکم انتصاب آقای احمد سراج | نفت آنلاین
۳ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۵۷
انتصاب در NIOC | نفت آنلاین
۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۲۰:۵۵
مهندس علمدار متولی | نفت آنلاین
۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۴۰
سید مهدی میر رکنی | سرپرست جدید حراست نفت
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ۲۲:۱۰
انتصاب در شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۸
انتصاب در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۲
انتصاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی | نفت آنلاین
۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۱