انتصابات
 
انتصاب در شرکت نفت مارون | نفت آنلاین
۲۴ دی ۱۳۹۹ ۲۲:۰۸
مهدی فریدنی ترک زاده | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۹:۴۴
انتصاب در نفت مرکزی | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۳۵
حراست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱۷ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۰۲
مهندس محمد نوری ممبینی | کارمند شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۸ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۰۴
چهار انتصاب در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین | مهندس احمد محمدی
۳ دی ۱۳۹۹ ۲۱:۴۰
انتصاب | نفت آنلاین
۱ دی ۱۳۹۹ ۲۰:۴۴
انتصاب سرپرست جدید حراست صنعت نفت | نفت آنلاین | جلال اسماعیلی
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۴۹
مهندس عبدالخانی | جانشین مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در کمیته فنی بازرگانی
۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۲۳:۳۰