مجتمع گازی پارس جنوبی
 
رئیس جمهور در کنار کارگران پارس جنوبی | نفت آنلاین
۱۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۸
کارگران پارس جنوبی | نفت آنلاین
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۸
غذای بی کیفیت کارکنان نفت | نفت آنلاین
۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۸
مجتمع گاز پارس جنوبی | نفت آنلاین
۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۴
احمد باهوش مجتمع گاز پارس جنوبی | نفت آنلاین
۱۲ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۴
پارس جنوبی | نفت آنلاین
۲۰ مهر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۱
مهدی علی مددی | نفت آنلاین
۲۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۰
حادثه تلخ برای کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی | نفت آنلاین
۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۴
حادثه تلخ | نفت آنلاین
۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
تازه ترين نظرات
0