شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
 
امیررضا دوران | نفت آنلاین
۳۰ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۱
انتصاب مدیرعامل جدید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | نفت آنلاین
۲۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۴
استخدام گرایی در شرکت نفت مرکزی | نفت آنلاین
۱۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۹
رامین حاتمی | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | نفت آنلاین
۱۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۴
علیرضا عاضدی گزینه جدی مدیرعاملی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۴
مهندس رامین حاتمی | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | نفت آنلاین
۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۱
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | نفت آنلاین
۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۵
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | نفت آنلاین
۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۱
مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | نفت آنلاین
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۲
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به کدامیک از افراد زیر رای خواهید داد؟
مسعود پزشکیان
سعید جلیلی
در انتخابات شرکت نمی کنم
0