سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
 
تبریک جواد اوجی | روز پرستار | نفت آنلاین
۱۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۵۰
پرستاران صنعت نفت | نفت آنلاین
۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۹:۳۳
بیمارستان نفت اهواز | نفت آنلاین
۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۳۳
رضا آموزش | سرپرست بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری
۱۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۵۴
واکسینه شدن پرسنل نفت | نفت آنلاین
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۴
سازمان بهداشت و درمان نفت | نفت آنلاین
۸ شهريور ۱۴۰۰ ۲۳:۰۳
واکسیناسیون کرونا در نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۱ شهريور ۱۴۰۰ ۱۲:۴۶
واکسیناسیون پرسنل نفت | نفت آنلاین
۲۱ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۴۸
واکسیناسیون پرسنل نفت | نفت آنلاین
۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۳۵