شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
 
نشت نفت در مسجدسلیمان | نفت آنلاین
۲۸ تير ۱۴۰۰ ۱۴:۲۲
انتصاب مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان | نفت آنلاین
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۶:۱۷
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان | نفت آنلاین
۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۳۸