اخبار دولت
 
افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ | نفت آنلاین
۲۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۹:۵۷
انتقاد از میزان افزایش حقوق کارکنان دولت | نفت آنلاین | تصویر آرشیوی است
۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۷
انتصاب وزارت نیرو | نفت آنلاین
۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۰
گام اول دولت رئیسی در مقابل با فساد | نفت آنلاین
۲۴ شهريور ۱۴۰۰ ۱۳:۱۱
سفر سید ابراهیم رییسی رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی | نفت آنلاین
۱۹ شهريور ۱۴۰۰ ۱۲:۱۱
دکتر رحیم ممبینی | نفت آنلاین
۱۴ شهريور ۱۴۰۰ ۱۴:۳۴
آیت الله سید ابراهیم رییسی | نفت آنلاین
۱۳ شهريور ۱۴۰۰ ۰۸:۵۴
تصویری از اولین دیدار رهبر انقلاب با کابینه سیزدهم | نفت آنلاین
۶ شهريور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۸
آیت الله سید ابراهیم رییسی | نفت آنلاین
۲۹ مرداد ۱۴۰۰ ۲۳:۵۶