شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
 
دیدار مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با فرمانده بسیج صنعت نفت در جنوب
۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۴۷