شرکت بهره‌بردای نفت و گاز کارون
 
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون | نفت آنلاین
۱۸ فروردين ۱۴۰۰ ۱۴:۵۰
انتصاب سرپرست حراست نفت و گاز کارون | نفت آنلاین
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ۲۱:۰۲
اقبال زمان­پور | شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون | نفت آنلاین
۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۶
پایگاه مقاومت بسیج نفت و گاز کارون | نفت انلاین
۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ۲۳:۰۸