شرکت پالایش نفت کرمانشاه
 
محمدرضا امامی نیا | پالایشگاه کرمانشاه | نفت آنلاین
۲۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۹
محمدرضا امامي نيا | مدير روابط عمومي و امور بين الملل شركت پالايش نفت كرمانشاه
۱۴ مهر ۱۳۹۹ ۱۹:۰۵
شرکت پالایش نفت کرمانشاه | نفت آنلاین
۵ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۳
پالایشگاه کرمانشاه | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۱:۱۷