شرکت پایانه های نفتی ایران
 
متخصصین صنعت نفت در جزیره خارگ | نفت آنلاین
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۷
شرکت پایانه های نفتی ایران | نفت آنلاین
۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۲۷
پایانه های نفتی خارگ | نفت آنلاین
۱ تير ۱۳۹۹ ۰۹:۰۴
شرکت پایانه های نفتی ایران | انتصاب | نفت آنلاین
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۰۳
شرکت پایانه های نفتی ایران | نفت آنلاین
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۷:۵۵
فرودگاه جزیر خارک | نفت آنلاین
۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۲۳:۱۰
جزیره خارگ | نفت آنلاین
۳ فروردين ۱۳۹۹ ۲۱:۵۵
کار و تلاش در شرکت پایانه های نفتی ایران || نفت آنلاین
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۱۱
شرکت پایانه های نفتی ایران | نفت آنلاین
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۳۹