شرکت پایانه های نفتی ایران
 
متخصصین صنعت نفت در جزیره خارگ | نفت آنلاین
۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۷
شرکت پایانه های نفتی ایران | نفت آنلاین
۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۷
پایانه های نفتی خارگ | نفت آنلاین
۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۴
شرکت پایانه های نفتی ایران | انتصاب | نفت آنلاین
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۳
شرکت پایانه های نفتی ایران | نفت آنلاین
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۵
فرودگاه جزیر خارک | نفت آنلاین
۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۰
جزیره خارگ | نفت آنلاین
۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۵
کار و تلاش در شرکت پایانه های نفتی ایران || نفت آنلاین
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱
شرکت پایانه های نفتی ایران | نفت آنلاین
۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۹
 
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به کدامیک از افراد زیر رای خواهید داد؟
مسعود پزشکیان
سعید جلیلی
در انتخابات شرکت نمی کنم
0