شرکت پایانه های نفتی ایران
 
شرکت پایانه های نفتی ایران | نفت آنلاین
۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۷
پایانه های نفتی خارگ | نفت آنلاین
۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۴
شرکت پایانه های نفتی ایران | انتصاب | نفت آنلاین
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۳
شرکت پایانه های نفتی ایران | نفت آنلاین
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۵
فرودگاه جزیر خارک | نفت آنلاین
۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۰
جزیره خارگ | نفت آنلاین
۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۵
کار و تلاش در شرکت پایانه های نفتی ایران || نفت آنلاین
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱
شرکت پایانه های نفتی ایران | نفت آنلاین
۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۹
فرودگاه جزیره خارگ | نفت آنلاین
۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۶
 
0