شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 
غلامرضا کمالی | مدیرعامل جدید نفت گچساران | نفت آنلاین
۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۷
غلامرضا کمالی سرپرست شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۰
تیراندازی در شرکت نفت و گاز گچساران | نفت آنلاین
۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۹
نیروهای حجمی شرکت نفت و گاز گچساران | نفت آنلاین
۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۷
مهرداد کاهکش | شرکت نفت گچساران
۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۶
احمد پورهادی | نفت گچساران
۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۲
شرکت نفت گچساران  | نفت آنلاین
۲۲ تير ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۰
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران | نفت آنلاین
۲۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۹
شرکت نفت و گاز گچساران | نفت آنلاین
۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۷
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
تازه ترين نظرات
0