شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 
حراست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | دستگیری سارقین خطوط لوله | نفت آنلاین
۱۴ دی ۱۳۹۹ ۲۳:۲۲
دستگیری سارقین لوله‌های نفت | نفت آنلاین
۲۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۲۵
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران | نفت آنلاین
۵ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۱۱
میدان نفتی سولابدر | نفت آنلاین
۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۲۶