شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
 
میز خدمت ایثارگران صنعت نفت | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۳
ابوالقاسم حبیبی پور | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۰
ابوالقاسم حبیبی پور | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۴ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۰
مهدی علی مددی | قباد ناصری | نفت آنلاین
۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۷
گردهمایی صنفی کارکنان نفت
۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۴
کارکنان کارگاه مرکزی اهواز | نفت آنلاین
۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۳
تیم فوتبال بسیج مهندسی ساختمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۲ آبان ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۰
پیام علیرضا دانشی | نفت آنلاین
۳۰ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۴
مهندس علیرضا دانشی
۱۹ مهر ۱۴۰۲ - ۰۰:۱۵
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
تازه ترين نظرات
0