شرکت نفت فلات قاره ایران
 
سوابق مدیرعامل جدید شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۲۳:۵۷
انتصاب مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره و شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۲۰:۴۹
شهید علی لندی | نفت آنلاین
۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۲۰
شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۲۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۷:۱۷
پرسنل پیمانکاری شرکت نفت فلات قاره | نفت آنلاین
۲۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۱۴
میدان نفتی فروزان | نفت آنلاین
۲۱ تير ۱۴۰۰ ۰۹:۲۱
شرکت نفت فلات قاره | نفت آنلاین
۱ تير ۱۴۰۰ ۱۲:۵۸
تصویر حکم انتصاب مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۲۲:۳۵
شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۲۳:۴۵