شرکت نفت فلات قاره ایران
 
حادثه بر روی یک سکوی نفتی | نفت آنلاین
۲۶ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۳۵
کشتی آتش خوار | نفت آنلاین
۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۰۹
کشتی کوروش | نفت آنلاین
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۰۶
غواصان نفتی | نفت آنلاین
۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۲۳:۳۶
شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۶ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۴۹
شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۲۱:۵۱
شرکت نفت فلات قاره ایران | نفت آنلاین
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۳
کشف جسد یک غواص در کنار سکوی نفتی فروزان | نفت آنلاین
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۵
دستگاه حفاری سحر یک | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۱۸