پالایش و پخش
 
انتصاب در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران | نفت آنلاین
۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۵۴
محمودرضا افشاریان | سرپرست بازرسی و پاسخگویی پالایش و پخش
۱۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۹:۳۹
انتصاب مدیرعامل جدید پالایشگاه شیراز | نفت آنلاین
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۹:۲۳
انتصاب در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران | نفت آنلاین
۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۴۴
ناصر رضا علی | حراست شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۵۸
حکم انتصاب فرهاد احمدی | نفت آنلاین
۲۸ شهريور ۱۴۰۰ ۱۵:۱۷
انتصاب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران | جلیل سالاری | نفت آنلاین
۲۸ شهريور ۱۴۰۰ ۰۹:۳۹
بنزین ایرانی وارد خاک لبنان شد| نفت آنلاین
۲۵ شهريور ۱۴۰۰ ۱۲:۴۶
جليل سالاری | مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران | نفت آنلاین
۲۲ شهريور ۱۴۰۰ ۱۳:۱۵