دانشگاه صنعت نفت
 
رییس جمهور منتخب |سید ابراهیم رییسی | نفت آنلاین
۱۳ تير ۱۴۰۰ ۱۱:۱۹
حمایت
۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۰۲
دانشگاه صنعت نفت | فرار نخبگان
۶ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳
دانشگاه صنعت نفت | نفت آنلاین
۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۲۴
دردنامه دانشجویان دانشگاه صنعت نفت | نفت آنلاین
۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۹:۰۲
دانشگاه صنعت نفت | دکتر فریدون عباسی | نفت آنلاین
۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۲۳:۳۲
دانشگاه صنعت نفت | نفت آنلاین
۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۳۳
دانشگاه صنعت نفت | نفت آنلاین
۱۶ شهريور ۱۳۹۹ ۱۷:۲۱
دکتر فریدون عباسی | رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۳۸