شرکت نفت خزر
 
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۷
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۹
حضور مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در منطقه عملیاتی نفت خزر | نفت آنلاین
۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۹
مهندس مراد کمالی | شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۵
مهندس مراد کمالی | نفت خزر | نفت آنلاین
۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۰
مهندس مراد کمالی و رضا رضایی فرد | نفت آنلاین
۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۹
مهندس مراد کمالی | نفت آنلاین
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۷
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۹
انتصاب در شرکت نفت خزر | نفت آنلاین | مراد کمالی
۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۹
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
تازه ترين نظرات
0