شرکت نفت خزر
 
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۳۵
بازدید دکتر علیخانی از منطقه عملیاتی شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۹:۲۹
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۰
دکتر علی اصولی | مدیرعامل نفت خزر
۳ شهريور ۱۳۹۹ ۲۰:۲۴
سازمان بهداشت و درمان نفت | نفت آنلاین
۲۲ تير ۱۳۹۹ ۱۰:۵۹
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۲۵
ميرطاهري | شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۵۴
کارکنان پرتلاش سکوی دریایی امیرکبیر | نفت آنلاین | شرکت نفت خزر
۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۹
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۲۳:۵۴