شرکت نفت خزر
 
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۲۱ تير ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰
دو پروژه عملیاتی شرکت نفت خزر در هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب شد
۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۷
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۱۳
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۵۱
دکتر اصولی | نفت آنلاین
۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۴۲
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۳۵
بازدید دکتر علیخانی از منطقه عملیاتی شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۹:۲۹
شرکت نفت خزر | نفت آنلاین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۰
دکتر علی اصولی | مدیرعامل نفت خزر
۳ شهريور ۱۳۹۹ ۲۰:۲۴