شرکت حفاری شمال
 
گلپایگانی ملی حفاری | نفت آنلاین
۲۸ دی ۱۴۰۰ ۱۸:۱۶
محمد هادی عاصمی | شرکت حفاری شمال | نفت آنلاین
۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۰۱:۰۸
تحریم های جدید آمریکا | شرکت حفاری شمال
۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۲۲:۳۶
شرکت حفاری شمال | نفت آنلاین
۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۵۶
دستگاه حفاری سحر یک | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۱۸
بازدید رییس بنیاد مستضعفان از سکوهای حفاری در خلیج فارس | نفت آنلاین
۱۳ تير ۱۳۹۹ ۱۹:۳۳
عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان حفاری شمال | نفت آنلاین
۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۱۴
عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت حفاری شمال | نفت آنلاین
۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۰۸
مسعود عیدی مدیرعامل شرکت حفاری شمال شد
۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۱۸
 
0