عکس
 
توییت نوشت | twitter | سردار سعید محمد
۲۳ دی ۱۳۹۹ ۲۰:۳۸
کارکنان شرکت ملی حفاری ایران و تصویر حاج قاسم
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۱۴
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | نفت آنلاین
۷ دی ۱۳۹۹ ۱۹:۱۸
توییت نوشت | twitter
۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۷:۲۲
پالایشگاه آبادان زیباترین و بزرگترین پالایشگاه جهان در اوایل پیدایش نفت
۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۲۲:۵۷
آتش سوزی تانکر سوخت در اهواز
۱۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۷:۵۸
تصویری از علی اکبر معین فر در دفتركارش دروزارت نفت | نفت آنلاین
۱۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۵
توییت نوشت | twitter
۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۲۰:۴۷
توییت نوشت | twitter
۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۷:۲۵