عکس
 
نشست تخصصی بسیج مهندسین صنعت خوزستان | نفت آنلاین
۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۳۸
نیاز نیست با احداث پالایشگاه کشور را به کثافت و آلودگی بکشانیم!
۱۷ شهريور ۱۳۹۹ ۱۵:۳۹
توییت نوشت | twitter
۱۳ شهريور ۱۳۹۹ ۰۰:۵۰
توییت نوشت | twitter | افزایش حقوق کارگران از نگاه پاد!
۷ شهريور ۱۳۹۹ ۱۸:۴۴
توییت نوشت | twitter | مهندس مجتبی یوسفی | نماینده اهواز
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۴۷
کارگاه مرکزی اهواز | نفت آنلاین
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۱۱
استیضاح زنگنه | مجلس یازدهم
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۲۵