عکس
 
توییت نوشت | twitter | دکتر قالیباف
۲۷ فروردين ۱۴۰۰ ۱۴:۲۲
توییت نوشت | twitter | رستم قاسمی
۲۴ فروردين ۱۴۰۰ ۱۴:۳۴
توییت نوشت | twitter | دکتر محسن رضایی
۲۳ فروردين ۱۴۰۰ ۰۰:۰۲
توییت نوشت | twitter | رستم قاسمی وزیر سابق نفت
۲۱ فروردين ۱۴۰۰ ۱۱:۴۵
لوگوهای رویال داچ شل | نفت آنلاین
۱۸ فروردين ۱۴۰۰ ۰۲:۳۲
پرسنل شرکت Schlumberger | نفت آنلاین
۱۶ فروردين ۱۴۰۰ ۰۲:۴۱
نموداری از کاهش کارکنان نفت در کشورهای مختلف | نفت آنلاین
۱۶ فروردين ۱۴۰۰ ۰۲:۳۴
بانوی مسلمان شاغل صنعت نفت اندونزی | نفت آنلاین
۱۳ فروردين ۱۴۰۰ ۰۲:۵۵
کارکنان نفت در دریا | نفت آنلاین
۱۳ فروردين ۱۴۰۰ ۰۲:۴۶