عکس
 
توییت نوشت | twitter | حسن روحانی و بیژن زنگنه
۵ مرداد ۱۴۰۰ ۲۲:۳۵
پرسنل نفت در منطقه نفتی آزادگان | نفت آنلاین
۵ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۱۸
توییت نوشت | twitter
۴ مرداد ۱۴۰۰ ۲۳:۳۹
تخم گذاری کبوتر وحشی در یکی از چاه‌های نفت و گاز | نفت آنلاین
۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۴۰
توییت نوشت | twitter | علی شمعخانی
۲ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۳۵
توییت نوشت | twitter
۲ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۴۰
توییت نوشت | twitter | وحید حاجی پور | اوپک
۲۸ تير ۱۴۰۰ ۲۱:۴۴
توییت نوشت | twitter
۲۷ تير ۱۴۰۰ ۱۸:۲۵
توییت نوشت | twitter | مجتبی توانگر
۲۷ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۲۹