سازمان منطقه اقتصادی انرژی پارس
 
آتش گرفتن پرواز اصفهان به عسلویه | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۶:۴۸
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | کاهش حداکثری کارکنان
۷ آذر ۱۳۹۹ ۲۲:۳۸
انتصاب در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | نفت آنلاین
۳ آذر ۱۳۹۹ ۲۰:۱۴
اخراج کارگران | نفت آنلاین
۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۲۷
معافیتی مالیاتی کارکنان نفت در عسلویه | نفت آنلاین
۱۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۸:۰۴
فرود اضطراری هواپیما در عسلویه | نفت آنلاین
۶ مهر ۱۳۹۹ ۰۶:۵۴
انتصاب | سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | نفت آنلاین
۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۰۸
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | نفت آنلاین
۸ تير ۱۳۹۹ ۱۰:۴۵
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | تصویر دریافتی
۷ تير ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳