شرکت مهندسی و توسعه نفت
 
میدان نفتی سهراب | نفت آنلاین
۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۶
آتش سوزی در شرکت متن | نفت آنلاین
۱۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۹
موکب شرکت نفت در آزادگان جنوبی
۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۴
انتصاب در شرکت متن | نفت آنلاین
۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۰
اخراج کارگر نفتی | نفت آنلاین | شرکت متن
۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۱
جایزه ملی مدیریت پروژه | شرکت نفت متن | نفت آنلاین
۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۵
پویان قنبری | شرکت متن | نفت آنلاین
۱۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۰
شرکت متن | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۰۰:۴۷
طرح طبقه بندی مشاغل | نفت آنلاین
۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۹
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
تازه ترين نظرات
0