شرکت مهندسی و توسعه نفت
 
مراسم امضا یک قرارداد | نفت آنلاین
۳۰ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۵۸
تأمین ۹۰ درصد کالاهای پروژه احداث مخازن جاسک از داخل | نفت آنلاین
۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۷:۵۹
تورج دهقانی | شرکت مهندسی و توسعه نفت
۲۴ فروردين ۱۳۹۹ ۱۰:۵۶
عملیات ضدعفونی و گندزدایی || نفت آنلاین
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۲۷
تولید تجمعی نفت آزادگان شمالی به ۱۰۰ میلیون بشکه رسید | نفت آنلاین
۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۱۶
انتقال نفت گوره به جاسک | نفت آنلاین
۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۱
شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۶
قرارداد ۴۸ میلیون یورویی با حضور وزیر نفت امضا شد
۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۵۸
۲ انتصاب در شرکت متن
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰