شرکت مهندسی و توسعه نفت
 
ابوذر شریفی
۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۱
شركت مهندسی و توسعه نفت
۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۰
میدان نفتی سهراب | نفت آنلاین
۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۶
آتش سوزی در شرکت متن | نفت آنلاین
۱۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۹
موکب شرکت نفت در آزادگان جنوبی
۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۴
انتصاب در شرکت متن | نفت آنلاین
۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۰
اخراج کارگر نفتی | نفت آنلاین | شرکت متن
۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۱
جایزه ملی مدیریت پروژه | شرکت نفت متن | نفت آنلاین
۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۵
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به کدامیک از افراد زیر رای خواهید داد؟
مسعود پزشکیان
سعید جلیلی
در انتخابات شرکت نمی کنم
0