پتروشیمی
 
بازداشت یکی از مدیران صنعت پتروشیمی | نفت آنلاین
۲۳ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۲۳
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران | نفت آنلاین
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۲۰:۰۸
روز صنعت پتروشیمی | نفت آنلاین
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۵۳
افتتاح سه طرح پتروشیمی | نفت آنلاین
۴ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۳۵
استعفای شهیدی نیا
۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۰۸
حبیب آقاجری نماینده مجلس | نفت آنلاین
۲ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۴۰
تحریم | ایران
۲۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۹:۲۸
پتروشیمی‌های ماهشهر آیینه دق مردم! | نفت آنلاین
۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۸:۱۵
دکتر ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس| نفت آنلاین
۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۲۵