پتروشیمی
 
پتروشیمی | نفت آنلاین
۴ تير ۱۴۰۱ ۱۲:۲۲
سید ابراهیم رییسی | نفت آنلاین
۳ تير ۱۴۰۱ ۱۹:۴۰
تحریم های جدید بر علیه پتروشیمی ایران | نفت آنلاین
۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ۲۰:۰۸
پتروشیمی باختر | نفت آنلاین
۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۲۰
پتروشیمی دهلران | نفت آنلاین
۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۱۸
محمد بهمئی | مدیرعامل پتروشیمی شیراز | نفت آنلاین
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۹:۵۵
مدیرعامل جدید پتروشیمی آریا ساسول | نفت آنلاین
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۸:۵۹
پتروشیمی میانکاله | نفت آنلاین | موقعیت مکانی
۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۵۷
اعتراض به ساخت پتروشیمی میانکاله | نفت آنلاین
۲۸ فروردين ۱۴۰۱ ۱۷:۱۹
 
0