پتروشیمی
 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی | شاهمیرزایی و سفر به ماهشهر | نفت آنلاین
۶ بهمن ۱۴۰۰ ۲۰:۵۵
پتروشیمی | نفت آنلاین
۶ بهمن ۱۴۰۰ ۰۹:۱۳
حجت‌اله طالبی | شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۲۹ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۴۴
علی عسگری رئیس هلدینگ خلیج فارس | نفت آنلاین
۲۶ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۱۶
خلع ید دولت از صنعت پتروشیمی | نفت آنلاین
۲۳ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۱۶
علی عسگری مدیرعامل جدید هلدینگ خلیج فارس | نفت آنلاین
۲۳ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۴۴
علی عسگری مدیرعامل جدید هلدینگ خلیج فارس | نفت آنلاین
۲۲ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۲۵
شرکت بسپاران
۲۲ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۴۱
قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۴۰۰ ۱۸:۵۹