پتروشیمی
 
آتش سوزی در پتروشیمی بندر امام (ره) | نفت آنلاین
۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۶:۳۱
سازمان بهداشت و درمان نفت | نفت آنلاین
۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۱۰
انتصاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی | نفت آنلاین
۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۱
عرضه پتروشیمی اروند | نفت آنلاین
۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ۱۶:۴۷
نفت آنلاین
۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۱۱
بیژن نامدار زنگنه | نفت آنلاین
۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۵۱
شرکت پتروشیمی ارومیه | بورس
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۳۲
دادگاه پتروشیمی
۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۵۰
دادگاه پتروشیمی | نفت آنلاین
۳۰ تير ۱۳۹۹ ۲۳:۳۷