شرکت نفت و گاز پارس
 
پارس جنوبی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۹ ۲۰:۵۴
شرکت نفت و گاز پارس | نفت آنلاین
۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۱۵
شرکت نفت و گاز پارس | نفت آنلاین
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۳۵
شرکت نفت و گاز پارس | نفت آنلاین
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۰۶
نصب آخرین سکوی فاز 13 در پارس جنوب | عکس از تسنیم | نفت آنلاین
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۵۰
فاز ۱۳ پارس جنوبی || نفت آنلاین
۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۱۴
ادامه اقتدار سپاه در صنایع نفت و گاز کشور || نفت آنلاین
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۵۲
تجمع کارگران در پارس جنوبی | نفت آنلاین
۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۴۰
آخرین خبر از توسعه فاز 11 پارس جنوبی | نفت آنلاین | عکس از ایلنا
۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۳۳