شرکت ملی حفاری ایران
 
هاشمیه متقیان
۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۴
حمیدرضا گلپایگانی
۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۵
حمیدرضا گلپایگانی | شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۵
شرکت ملی حفاری ایران و پارک علم و فناوری خراسان تفاهمنامه علمی، آموزشی و پژوهشی امضا کردند
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۴
شرکت ملی حفاری ایران و شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم تفاهمنامه همکاری امضا کردند
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۷
شركت ملی حفاری ایران و شرکت عملیات اکتشاف تفاهم‌نامه همكاری امضا كردند
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۳
شرکت ملی حفاری ایران و شرکت دانا انرژی تفاهمنامه همکاری امضا کردند
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۱
تفاهم‌نامه همکاری فی مابین شرکت های ملی حفاری و توسعه تدبیر
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۸
شرکت های ملی حفاری ایران و تایکو تفاهم نامه همکاری امضا کردند
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۵
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
0