شرکت ملی حفاری ایران
 
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۹
شایعات کذب اعتصاب در ملی حفاری | نفت آنلاین
۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۳
بوسه بر پرچم مقدس ایران توسط کارکنان عملیاتی نفت | نفت آنلاین
۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۴
سید سالار محمد نیا | شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۴
حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۸ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۳
مدیریت خدمات فنی ملی حفاری | نفت آنلاین
۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۱
حمایت از ملی پوشان فوتبال ایران | نفت آنلاین
۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۲
حمیدرضا گلپایگانی | شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۹ آبان ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۰
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۱
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
تازه ترين نظرات
0