شرکت ملی حفاری ایران
 
شرکت ملی حفاری ایران و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل | نفت آنلاین
۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۰۲:۰۵
مهندس مجتبی یوسفی | نفت آنلاین
۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۲۲
مهندس مجتبی یوسفی نماینده اهواز| پرسنل پیمانکاری صنعت حفاری
۶ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۰۴
مسعود افشار | شرکت ملی حفاری ایران
۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۱۱
مهندس جهانبخش راهداری رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۲۶
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۷
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۳۳
حمید رضا گلپایگانی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۸:۰۹
حمیدرضا گلپایگانی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۰۰