شرکت ملی حفاری ایران
 
سرما و برف در یک دکل حفاری | نفت آنلاین
۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۰۳
دیدار مدیرعامل ملی حفاری با کارکنان NIDC در یک دکل حفاری | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۴۰۰ ۲۰:۴۶
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۵ دی ۱۴۰۰ ۲۱:۲۲
امضای تفاهم‌نامه ملی حفاری ایران با دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان
۱۳ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۲۳
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۹ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۳۴
رئیس سازمان خصوصی سازی | نفت آنلاین | شرکت ملی حفاری ایران
۶ دی ۱۴۰۰ ۱۹:۵۰
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۵۹
شرکت ملی حفاری همچنان ردیف بودجه ندارد!
۱ دی ۱۴۰۰ ۰۱:۴۸
علیرضا دانشی و حمیدرضا گلپایگانی | نفت آنلاین
۲۹ آذر ۱۴۰۰ ۲۲:۳۷