شرکت ملی حفاری ایران
 
شرکت ملی حفاری ایران و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل | نفت آنلاین
۳۱ شهريور ۱۴۰۰ ۱۵:۳۸
تصویر دسته جمعی پرسنل ملی حفاری با جواد اوجی وزیر نفت دولت رئيسی
۲۶ شهريور ۱۴۰۰ ۱۰:۲۵
جواد اوجی | دستگاه حفاری ۲۵ فتح | اهواز | نفت آنلاین
۲۶ شهريور ۱۴۰۰ ۰۹:۵۴
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین | ماینر
۱۴ شهريور ۱۴۰۰ ۰۹:۲۶
انتصاب سرپرست و معاون مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۸ شهريور ۱۴۰۰ ۲۰:۱۱
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲ شهريور ۱۴۰۰ ۱۹:۲۰
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۳۰
کشف ماینر در منازل سازمانی ملی حفاری | نفت آنلاین
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۳۰
طرح طبقه بندی مشاغل | نفت آنلاین
۲۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۲۵