شرکت ملی حفاری ایران
 
پرسنل عملیاتی نفت | نفت آنلاین
۹ تير ۱۴۰۱ ۱۷:۲۳
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۳ تير ۱۴۰۱ ۱۳:۵۱
مهندس محمد دانشی | فرمانده جدید پایگاه بسیج ملی حفاری | نفت آنلاین
۳۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۵۶
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۵۶
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰
کارکنان نفت و متروپل آبادان | نفت آنلاین
۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۳۳
دکتر حمیدرضا گلپایگانی | نفت آنلاین
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۲۰:۵۰
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۷:۴۵
تغییر ساعات کاری ادارات | نفت آنلاین
۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۴۰
 
0