مجتمع گازی پارس جنوبی
 
پارس جنوبی | نفت آنلاین
۲۰ مهر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۱
مهدی علی مددی | نفت آنلاین
۲۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۰
حادثه تلخ برای کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی | نفت آنلاین
۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۴
حادثه تلخ | نفت آنلاین
۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱
مجتمع گازی پارس جنوبی | نفت آنلاین
۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۰
مجتمع گازی پارس جنوبی | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۶
 
 صفحه قبل     | صفحه بعد 
0