مجلس
 
دکتر سید کریم حسینی | نفت آنلاین
۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۳
سیدصادق طباطبایی‌نژاد | نفت آنلاین
۳۱ شهريور ۱۴۰۰ ۱۱:۴۲
فریدون حسنوند | رئيس کمیسیون انرژی مجلس
۱۵ شهريور ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰
نامه مجتبی یوسفی به جواد اوجی | نفت آنلاین
۱۴ شهريور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۶
مهندس جواد اوجی | وزیر نفت دولت سیزدهم | نفت آنلاین | کمیسیون انرژی مجلس
۱۴ شهريور ۱۴۰۰ ۰۸:۵۴
مجتبی یوسفی | نماینده اهواز | نفت آنلاین
۹ شهريور ۱۴۰۰ ۱۸:۲۲
تصویر زمانبندی رای اعتماد به وزرای | نفت آنلاین
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ۰۰:۳۷
فریدون حسنوند و جواد اوجی | کمیسیون انرژی مجلس | نفت آنلاین
۲۲ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۵۹
فریدون عباسی دوانی | نفت آنلاین
۲۲ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۱۳
 
0