مجلس
 
دکتر شبیب جویجری | نفت آنلاین
۲۱ شهريور ۱۳۹۹ ۲۲:۳۲
بیژن نامدار زنگنه | وزیر نفت
۲۰ شهريور ۱۳۹۹ ۱۱:۴۵
باشگاه فوتبال نفت آبادان | نفت آنلاین
۱۸ شهريور ۱۳۹۹ ۰۱:۴۶
علی اصغر عنابستانی | نماینده مجلس
۱۱ شهريور ۱۳۹۹ ۱۳:۰۱
بیژن نامدار زنگنه | وزیر نفت | نفت آنلاین
۱۰ شهريور ۱۳۹۹ ۲۲:۲۶
وزارت نفت | نفت آنلاین
۳ شهريور ۱۳۹۹ ۱۹:۵۱
وزارت نفت | نفت آنلاین
۳ شهريور ۱۳۹۹ ۱۸:۳۹
فریدون عباسی | رییس کمیسیون انرژی مجلس | نفت آنلاین
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۳۴
ابراهیم رضایی | نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی | نفت آنلاین
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۴۷
 
0