مجلس
 
تصویر زمانبندی رای اعتماد به وزرای | نفت آنلاین
۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ۰۰:۳۷
فریدون حسنوند و جواد اوجی | کمیسیون انرژی مجلس | نفت آنلاین
۲۲ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۵۹
فریدون عباسی دوانی | نفت آنلاین
۲۲ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۱۳
کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم | نفت آنلاین
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۲۲
مجلس شورای اسلامی | نفت آنلاین
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۱۴
حاجی دلیگانی | نماینده مجلس
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۰۴
قاسم ساعدی | نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۱
سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس | نفت آنلاین
۵ مرداد ۱۴۰۰ ۲۳:۵۵
کمیسیون انرژی مجلس | نفت آنلاین
۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۵۹