شرکت ملی حفاری ایران
 
شهید فرزاد ارزانی | شرکت ملی حفاری ایران
۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۲
شرکت ملی حفاری ایران
۲۷ دی ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۶
حمیدرضا گلپایگانی
۲۶ دی ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۰
شرکت ملی حفاری ایران
۲۶ دی ۱۴۰۲ - ۱۹:۳۵
رونمایی از سه کتاب تخصصی شرکت ملی حفاری ایران
۲۵ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۲
دکتر حمیدرضا گلپایگانی
۲۵ دی ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۵
نمایشگاه نفت اهواز
۲۴ دی ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۱
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۲۳ دی ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۳
علیرضا شهبازی | نفت آنلاین
۱۶ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۸
 
تازه ترين نظرات
0