مجلس
 
مهندس مجتبی یوسفی | نماینده اهواز در مجلس | نفت آنلاین
۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۱:۲۶
ابراهیم رضایی |
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۱۲
طرح آزادسازی قیمت بنزین | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۳
ساماندهی استخدام های دولتی | نفت آنلاین
۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۲۴
سفر اعضای کمیسیون انرژی مجلس به استان ایلام
۱۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۳
کارکنان قراردادی نفت | نفت آنلاین
۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۲
کمیسیون انرژی مجلس | نفت آنلاین
۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۵
حضور مهندس یوسفی نماینده اهواز در محل پروژه 2000 واحدی مسکن مهر نفت اهواز | نفت آنلاین
۶ مهر ۱۳۹۹ ۰۱:۱۲
پیشنهاد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پایانی بر جذب نیرو از طریق رابطه
۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۸