بین الملل
 
تاسیسات نفتی راس لانوف و السیدر | نفت آنلاین
۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۵
نفتکش | نفت آنلاین
۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۳
سرقت و دزدی نفت سوریه توسط آمریکا | نفت آنلاین
۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۹
اعتصاب کارگران نفت و گاز در نروژ | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۸
انفجار یک نفتکش | نفت آنلاین
۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۸
قیمت نفت | نفت آنلاین
۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶
ساخت پالایشگاه در عراق توسط ژاپن | نفت آنلاین
۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۶
تعدیل نیرو در یک شرکت نفتی آمریکایی | نفت آنلاین
۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۷
اخراج کارکنان در یک شرکت نفتی | چورون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۹
 
0