پالایش و پخش
 
اختلال در سامانه هوشمند سوخت | نفت آنلاین
۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۹
اختلال در کارت سوخت | نفت آنلاین
۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۳
انتصاب رئیس روابط عمومی شرکت پالایش و پخش | نفت آنلاین
۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۵
افزایش قیمت بنزین رد شد | نفت آنلاین
۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۵
انتصاب در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران | نفت آنلاین
۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۴
محمودرضا افشاریان | سرپرست بازرسی و پاسخگویی پالایش و پخش
۱۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۹
انتصاب مدیرعامل جدید پالایشگاه شیراز | نفت آنلاین
۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۳
انتصاب در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران | نفت آنلاین
۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۴
ناصر رضا علی | حراست شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۸
 
تازه ترين نظرات
0