بین الملل
 
برخورد کشتی با مین | فجیره امارات
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۰
تنگه هرمز و خروج چندین کشتی از کنترل | نفت آنلاین
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۷
تصویری از کشتی «گلدن برلینات» | نفت آنلاین
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۶
انفجار کشتی اسرائیلی در نزدیکی امارات | نفت آنلاین
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۱
حزب الله لبنان | نفتکش
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۹
قیمت نفت عربستان | نفت آنلاین
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۸
تصویری از کشتی اسرائیلی در حال سوختن
۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۷
حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان | نفت آنلاین
۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۹
نفتکش | نفت آنلاین
۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۲
 
0