آرشيو برچسب: nidc
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
کارکنان شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۱
اطلاعیه شرکت ملی حفاری ایران در خصوص نحوه حضور کارکنان در محل کار | نفت آنلاین
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۵
مهندس سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۲
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۷
مهندس سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۹
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۲
مهدی فریدنی ترک زاده | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۴
کارکنان نمونه شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۷
کارکنان شرکت ملی حفاری ایران و تصویر حاج قاسم
۱۵ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۴
مرحوم نظام طاهری دکلبان دستگاه حفاری ۴۶ فتح | نفت آنلاین
۱۳ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۲
انتصاب در شرکت ملی حفاری ایران| نفت آنلاین
۶ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۳
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
مهندس سید عبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۹
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۳
شرکت ملی حفاری ایران | حقوق و مزایا
۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۰
مهندس سید عبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۵۸
مهندس کوروش بهمنی | شرکت ملی حفاری ایران
۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۰
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۵
کاهش کارکنان ستادی شرکت ملی حفاری ایران در هفته آینده
۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۱۱
مهندس سید عبدالله موسوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۴