ارسال اين مطلب به دوستان

(( چند انتصاب در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ))