تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۰
جهت ارتقای جایگاه زنان و حمایت از بنیان خانواده انجام شد

ابلاغیه وزیر نفت در خصوص بانوان نفتی

وزیر نفت راهبردهای صنعت نفت برای ارتقای جایگاه زنان، توسعه مشارکت آنها و حمایت از بنیان خانواده را ابلاغ کرد.
بانوان صنعت نفت | نفت آنلاین
بانوان صنعت نفت | نفت آنلاین
به گزارش نفت آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت، بیژن زنگنه در نامه ای به معاونان خود و مدیران عامل شرکت های اصلی، روسای واحدهای مستقل ستادی و صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان، راهبردهای صنعت نفت در امور زنان و خانواده را به منظور استفاده از استعدادها و قابلیت‌های زنان به عنوان نيمي از سرمایه‌هاي انسانی ارزشمند در سازمان و فراهم آوردن بستر مناسب براي بهبود وضعيت، ارتقاي جايگاه و توسعه مشاركت آنان در انطباق با تکالیف صنعت نفت در اين حوزه و همچنين تحكيم بنيان خانواده صنعت نفت، ابلاغ کرد.

متن ابلاغیه وزیر نفت به این شرح است:
 
راهبردهاي صنعت نفت درحوزه زنان وخانواده

ماده 1 - تعاريف

1-1- صنعت نفت: منظور وزارت نفت، شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه آن مي‌باشد.

1-2- خانواده: شامل خانواده كاركنان شاغل رسمي وغير رسمي كه حسب  مورد به هر يك از آنها اشاره شده است.

1-3- جنسيت: تلقي جامعه از پايگاه، نقش، مسئوليت و انتظاراتي است كه از زنان و مردان دارد. در تحليل جنسيت، چگونگي دسترسي زنان و مردان به منابع، منافع و فرصت هاي زندگي مدني مشخص مي شود.

1-4- برنامه حساس به جنسيت: در اين برنامه از يك سو بر ايجاد شرايط عيني و عادلانه مناسب براي زن و مرد و در عين حال بر نيازهاي خاص زنان در جامعه و امكانات شغلي او تاكيد و از سويي ديگر، جنبه هاي نگرشي موجود در جامعه هم مورد توجه قرارمي گيرد.

1-5- عدالت ‌جنسیتی: عبارت از برخورداری يكسان (كاركنان) از مواهب توسعه‌اي كشور (و صنعت نفت) و منابع و فرصت‌ها هم چنين مشارکت منصفانه و فعال در فرآيند سیاست گذاری‌، تصمیم‌گیری‌ و برنامه‌ریزی است.

1-6- توان ‌افزایی: عبارت از توسعه و گسترش قابلیت و شایستگی افراد برای نیل به اهداف سازمان است.

1-7- برنامه ريزي جنسیتی: سازماندهی مجدد، بهبود، توسعه و ارزیابی فرآیندهای سیاست گذاری و برنامه ريزي به‌گونه‌ای که جنسيت و دیدگاه عدالت جنسیتی در کلیه سیاست‌ها، برنامه ها و مقررات لحاظ شود.

1-8- نگرش جنسيتي: ديدگاه شخصي يا جمعي در ارتباط با نقش و مسئوليت هايي كه زنان و مردان درجامعه يا سازمان برعهده دارند.

ماده 2 - دامنه شمول:

راهبردهاي حوزه زنان و خانواده در حوزه ستادی، شركت‌های اصلی وتابعه، واحدهای مستقل ستادی، صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان، قابل اجرا خواهد بود.

ماده 3 - مبانی قانونی / مقرراتی

قوانين فرادست، شامل: سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله العالی) درحوزه خانواده، مواد (101)، (102) و (103) هم چنین ماده (80) برنامه ششم توسعه كشور، بخشنامه های دولت در حوزه زنان ، مصوبات ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی ، آيين‌نامه‌هاي مرتبط به استناد بند «3» بخش «ث» ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و ابلاغيه هاي وزیر.

ماده 4 - اهداف:

4-1- جاری‌سازی نگرش جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات صنعت نفت.

4-2- ارتقای آگاهی و اصلاح نگرش کارکنان و مديران نسبت به نقش و جایگاه زنان و خانواده.

4-3- افزايش مشاركت زنان شاغل در جايگاه هاي سياست گذاري وتصميم گيري صنعت نفت.

4-4- ارتقا سطح سلامت (جسمي-رواني- نشاط زنان و خانواده صنعت نفت).

4-5- تحكيم بنيان خانواده در صنعت نفت.

4-6- توسعه مسئوليت اجتماعي و فرهنگي صنعت نفت براي زنان.

ماده 5 - موضوعات راهبردی:

5-1- ارتقا وضعيت شاخص هاي عدالت جنسيتي در وزارت نفت (تصويب نامه شماره 84439/ت 55681 مورخ 1397/06/27 هيئت وزيران).

5-2- توسعه آگاهی کارکنان و خانواده‌ها از طریق طراحی و برگزاري دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و نشست‌های علمی و متناسب برای توان افزایی و ارتقا آگاهی‌های جنسیتی، دانش اجتماعی و مهارت‌های زندگی فردی، خانوادگی و سازمانی از طريق طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي، كارگاهي و نشست هاي علمي.

5-3- مرتفع نمودن موانع سازماني و فرهنگي در به كارگيري و انتصاب زنان توانمند در مشاغل تخصصي و مديريتي . ( تصويب نامه شماره 1351824 مورخ 1396/05/30 شوراي عالي اداري).

5-4- حفظ و ارتقای سلامت در کلیه ابعاد و كيفيت زندگي شاغلين و خانواده‌ها با رويكرد خود مراقبتي، توسعه و ترويج فرهنگ افزايش فعاليت بدني زنان و خانواده‌ها با هدف توسعه ورزش همگانی، ايجاد نشاط و افزایش دسترسی به فرصت‌های ورزشی.

5-5- پیگیری انجام معاینات شغلی زنان شاغل در صنعت نفت و بررسی و ارزيابي نتایج با توجه به عوامل خطرزاي شغلی و محیطی و تقویت پزشک خانواده جهت مداخلات بهینه و به موقع در حوزه سلامت.

5-6- حمايت هاي مادي ومعنوي از زنان سرپرست خانوار و زنان آسيب پذير.

5-7- تامين امنيت اجتماعي زنان شاغل در محيط كار.

5-8- بررسي وضعيت خانواده‌هاي كاركنان و آسیب‌شناسی آن ها با نگاهي ويژه به شهرك هاي مسکونی در مناطق عملياتي و برنامه‌ریزی در جهت تحکیم بنیاد خانواده، کاهش آسیب‌ها و غني‌سازي برنامه‌هاي اوقات فراغت خانواده‌ها.

5-9- توسعه مسئوليت اجتماعي صنعت نفت براي زنان مناطق بومی از طريق 1) تحليل وضعيت و مشاركت در تدوين طرح هاي توسعه اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، ورزشي و بهداشتي زنان و دختران جوامع محلي مرتبط با وزارت نفت 2) فرهنگ‌سازی خانواده‌ها براي مصرف بهینه منابع انرژی، مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست.

5-10- اجرای طرح‌ها و پروژه‌هاي پژوهشي مرتبط با زنان و خانواده با نظارت امور زنان و خانواده وزارت نفت كه در راستاي شناسایی مشکلات و چالش‌های زنان و خانواده و ارایه راهکارهای کاربردی و موثر، تعريف و اجرا مي شود.

ماده 6 - سازوکاراجرایی مورد نیاز

 6-1- جايگاه سازماني و ساختار امور زنان و خانواده وزارت نفت

با توجه به اسناد بالادستي كشور (آيين‌نامه اجرايي ابلاغي تبصره «2» ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه كشور) و ضرورت تدوين طرح جامع بازآرايي ساختار امور زنان و خانواده در دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين ساختار مناسب جهت پيگيري و ضمانت اجرايي آيين‌نامه مزبور در وزارت نفت، تشکیلات سازماني امور زنان و خانواده طي نامه ت ر/ 103165 مورخ 1394/03/10 و تصويب‌نامه سازماني شماره 01578 مورخ 1393/09/19 ابلاغ گرديد. اين ساختار با هدف ارتقاي كارآمدي، در سال 1397 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت (تصويبنامه شماره 16932مورخ 1397/01/21). در اين راستا و با توجه به تصويب "اختصاص يكي از سمت‌هاي مشاور مديران عامل چهار شركت اصلي به مشاور امور زنان و خانواده" (ابلاغيه شماره 478828 مورخ 1396/10/11)، مديران عامل شركت‌هاي اصلي و واحدهاي مستقل ستادي مكلفند، ضمن انتخاب فردي واجد شرايط از بین زنان شاغل طبق بخشنامه شماره 56654 مورخ 1393/02/13، جایگاه سازماني امور زنان و خانواده را در بالاترین رده ستاد/ شرکت‌هاي اصلي و فرعي تابعه قرار داده و رتبه شغلی آن را، مادامی که در این سمت فعالیت می‌نماید، يك رتبه بالاتر از رتبه استحقاقی با حفظ مزاياي شغلي در نظر گيرند و شرايط و تسهيلات لازم جهت عضويت و حضور مشاوران امور زنان را در هيات مديره، شوراهای عالي و سیاست گذاری (به ويژه در حوزه مديريت منابع انساني) فراهم نمايند.

6-2- وظایف ونقش ها:

1-2-7- وظایف مشاور امور زنان و خانواده:

1) مشاركت در تدوين برنامه حساس به جنسيت در وزارت نفت به منظوركاهش شكاف جنسيتي در سه شاخص: فاصله در مشاركت و نقش آفريني سازماني درسياست ها و برنامه ها، فاصله در توزيع حقوق و مزايا و پاداش و فاصله در پيشرفت و ارتقا شغلي، سازماني و مديريتي.

2)  مشاركت در تدوين، ارزيابي، تطبيق اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان جهت اجراي سياست‌هاي ابلاغي، اسناد بالادستي و بخشنامه هاي دولت در حوزه زنان و خانواده و نظارت بر حسن اجراي آن ها.

3)  ارائه گزارش عملكرد از اقدامات انجام يافته با محوريت عدالت جنسيتي و ذيل راهبردهاي صنعت نفت در حوزه زنان و خانواده به مراجع دروني و فرابخشي.

2-2-7- وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی / معاونین وزیر و مدیران عامل چهار شرکت اصلی / روساي واحدهاي مستقل ستادي و صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز ورفاه كاركنان.

1)  تأمين اعتبارات مورد نياز براي اجرای راهبردها و برنامه‌های امور زنان و خانواده مجموعه وزارت نفت در ستاد وزارت نفت بر عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و در شركت‌هاي اصلي برعهده مدير عامل هر شركت و روساي واحدهاي مستقل و صندوق هاي بازنشستگي مي‌باشد.

2)  شرکت‌های اصلی / واحدهای مستقل ستادي هر ساله باید برنامه‌های بهبود وضعیت شغلي و ارتقای جايگاه زنان هم چنين تحكيم بنيان خانواده را در چارچوب اهداف و راهبردها تنظيم و مصوب نمايند.

3) در زمينه برنامه ریزی و اجرای برنامه های امور زنان و خانواده مشاركت و همکاری مديران عامل چهارشركت اصلي، فرعي و تابعه، روساي واحدهاي مستقل ستادي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در چارچوب راهبردها و هماهنگي با امور زنان و خانواده الزامی است.
https://naftonline.ir/news/21894/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
Iran, Islamic Republic of
بانو
با سلام، در راستای این اهداف و سیاستگذاری، بالاخره بجز بکارگیری زنان در مشاغل مشاوره ای، چه تصمیماتی برای رعایت عدالت جنسیتی از نظر حقوقی در نظر گرفته شده است؟ خصوصا برای خانمهای بازنشسته چگونه قرار است به این عدالت برسید؟