کارکنان صنعت نفت
 
کارکنان صنعت نفت
۲۵ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۰
وام پرسنل قراردادی نفت
۱۶ تير ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۴
دکتر فریدون عباسی دوانی  | نفت آنلاین
۱۴ تير ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۲
مهدی علی مددی معاون وزیر نفت
۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۰
شرکت ملی نفت ایران
۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۷
کارگران صنعت نفت
۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۴
وزارت نفت | نفت آنلاین
۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۱
طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی | نفت آنلاین
۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۵
شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی | نفت آنلاین
۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۶
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
0