کارکنان صنعت نفت
 
مهدی علی مددی | معاون وزیر نفت | نفت آنلاین
۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۳
مالیات کارکنان نفت | نفت آنلاین
۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۴
صندوق بازنشستگی مشمولین طرح تبدیل وضعیت ایثارگران | نفت آنلاین
۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۳
حق الزحمه بهره وری پرسنل پیمانکار | نفت آنلاین
۱۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۱
بیمه تکمیلی کارکنان نفت | نفت آنلاین
۱۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۰
پرسنل قراردادی نفت | نفت آنلاین
۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۶
وزارت نفت دولت سیزدهم | نفت آنلاین
۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۵
ماليات کارکنان نفت | نفت آنلاین
۸ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۲
حذف پیمانکار نیروی انسانی | نفت آنلاین
۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۲
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
تازه ترين نظرات
0