کارکنان صنعت نفت
 
وام کارکنان نفت
۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۴
پرسنل قراردادی نفت
۲۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۸
مهدی علی مددی معاون وزیر نفت
۱۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۷
وزارت نفت
۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۲
طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی
۱۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۲
حذف پیمانکار نیروی انسانی
۱۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۱
اخبار کارکنان نفت
۲۳ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۸
بخشنامه ۱۴۹۷ استخدام نفت
۱۸ دی ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۷
اخبار منابع انسانی نفت
۱۴ دی ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۸
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
تازه ترين نظرات
0