قانون کار
 
قوانین مرخصی کارکنان نفت | نفت آنلاین
۲۷ مهر ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۳
وجود مافیا در تعیین دستمزد کارگران
۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۵
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ | نفت آنلاین
۲۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۹
بخشنامه جدید در خصوص مرخصی کارگران | نفت آنلاین
۲۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۵
حذف پیمانکار نیروی انسانی بار مالی دارد ؟ | نفت آنلاین
۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۵
مزایای مشمول کسر بیمه | کارکنان نفت | نفت آنلاین
۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۵
عیدی پرسنل قراردادی و پیمانکاری | سال ۱۴۰۲ | نفت آنلاین
۲۵ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۴
انتصاب در شرکت ملی نفت ایران | ابوذر شریفی | نفت آنلاین
۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۸
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد 
0