قانون کار
 
کارکنان پیمانکاری نفت | نفت آنلاین  | عکس تزیینی است
۲۹ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۱۵
تفاوت قراردادها با هم | نفت آنلاین
۲۸ دی ۱۳۹۹ ۱۹:۵۳
قوانین حوادث حین کار | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۰۰:۲۸
مستمری ازکارافتادگی جزیی | قوانین کار
۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۱:۳۰
مرخصی استعلاجی | نفت آنلاین
۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۵:۳۷
قوانین کارگری | نفت آنلاین
۱۱ آذر ۱۳۹۹ ۰۲:۵۹
مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی | نفت آنلاین
۱۱ آذر ۱۳۹۹ ۰۲:۲۹
فرمول محاسبه عیدی پایان سال | نفت آنلاین
۱۰ آذر ۱۳۹۹ ۰۰:۲۳
شرایط بازنشستگی پیش از موعد
۵ آذر ۱۳۹۹ ۲۳:۴۷