قانون کار
 
سوابق تامین اجتماعی | نفت آنلاین
۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۳۲
نامه تعطیلی کارگران در ۳۰ اسفندماه
۲۴ بهمن ۱۳۹۹ ۲۳:۲۰
سوالاتی در خصوص معاینات کارکنان نفت | نفت آنلاین
۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۰۲
کارکنان پیمانکاری نفت | نفت آنلاین  | عکس تزیینی است
۲۹ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۱۵
تفاوت قراردادها با هم | نفت آنلاین
۲۸ دی ۱۳۹۹ ۱۹:۵۳
قوانین حوادث حین کار | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۰۰:۲۸
مستمری ازکارافتادگی جزیی | قوانین کار
۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۱:۳۰
مرخصی استعلاجی | نفت آنلاین
۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۵:۳۷