مجلس
 
مجتبی یوسفی | ملی حفاری | نفت آنلاین
۲۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۷
طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری | نفت آنلاین
۲۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۷
دکتر محمد کعب عمیر | نفت آنلاین | حق مناطق جنگی
۲۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۷
وعده قالیباف کارکنان نفت | نفت آنلاین
۱۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۶
محمد باقر قالیباف در کنار پرسنل عملیاتی نفت | نفت آنلاین
۱۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۴
استخدام فرزند یکی از ایثارگران بجای پدر | نفت آنلاین
۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۳
حذف پیمانکار نیروی انسانی | نفت آنلاین
۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۵
مالک شریعتی و پرسنل نفت | نفت آنلاین
۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۳
خوزستان ، شوش و کم آبی | نفت
۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۳
 
0