آرشيو برچسب: مهندس جهانگیر پورهنگ
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
رزمایش در شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۱۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۸
شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۲۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۴
انتصاب در شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۸
مهندس جهانگیر پورهنگ | مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان
۲ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۷
شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین | مهندس جهانگیر پورهنگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۱۴
مهندس جهانگیر پورهنگ | مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان
۲۹ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۸
مهندس جهانگیر پورهنگ | شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۸
شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان || نفت آنلاین
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۶
مهندس جهانگیر پورهنگ || مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۶
مهندس جهانگیر پورهنگ | نفت آنلاین
۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۱