ارسال اين مطلب به دوستان

(( دو دستور مهم جواد اوجی در خصوص پرسنل قراردادی و مدیران نفتی ))