ارسال اين مطلب به دوستان

(( محمدعلی رستمی سرپرست پتروشیمی آبادان شد+تصویر حکم انتصاب ))