ارسال اين مطلب به دوستان

(( آقای مدیر کل باز هم برای تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده مسکن مهر نفت اهواز وعده داد! ))