ارسال اين مطلب به دوستان

(( از خروج یک مدیر نفتی از تحریم آمریکا تا حمایت مدیران و متخصصین نفتی از یک کاندیدای ریاست جمهوری ))