ارسال اين مطلب به دوستان

(( شاغلین دارای خدمت نظام وظیفه در جبهه مشمول امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر شدند ))