مجلس
 
مهندس مجتبی یوسفی | نماینده اهواز در مجلس | رادیو ایران
۲۹ شهريور ۱۳۹۹ ۲۰:۱۳
دهنوی درباره سؤالش از وزیر نفت توضیح داد | نفت آنلاین
۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ۱۶:۱۵
سهمیه بندی بنزین را من لغو نکردم!
۲۵ شهريور ۱۳۹۹ ۱۱:۵۰
دکتر فریدون عباسی | رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی | نفت آنلاین
۲۴ شهريور ۱۳۹۹ ۱۷:۲۲
طرح قیر رایگان | نفت آنلاین
۲۳ شهريور ۱۳۹۹ ۲۰:۳۴
دکتر سید کریم حسینی | نماینده اهواز در مجلس
۲۳ شهريور ۱۳۹۹ ۰۰:۱۳
دکتر شبیب جویجری | نفت آنلاین
۲۱ شهريور ۱۳۹۹ ۲۲:۳۲
بیژن نامدار زنگنه | وزیر نفت
۲۰ شهريور ۱۳۹۹ ۱۱:۴۵
باشگاه فوتبال نفت آبادان | نفت آنلاین
۱۸ شهريور ۱۳۹۹ ۰۱:۴۶
 
نظر شما در خصوص خدمات داده شده توسط بیمه تکمیلی دانا ویژه کارکنان قراردادی نفت؟
میزان کسر فرانشیز مناسب است
میزان کسر فرانشیز مناسب نیست
سقف تعهدات مناسب است
سقف تعهدات مناسب نیست
زمان بازپرداخت هزینه‌های درمانی بالاست
زمان بازپرداخت هزینه‌های درمانی کوتاه است
سطح دسترسی به مراکز طرف قرارداد آسان است
سطح دسترسی به مراکز طرف قرارداد آسان نیست
از خدمات داده شده بیمه دانا در کل رضایت دارم
از خدمات داده شده بیمه دانا در کل رضایت ندارم
دارو و خدمات زیر پوشش مناسب است
دارو و خدمات زیر پوشش مناسب نیست
برخورد کارکنان شرکت بیمه مناسب است
برخورد کارکنان شرکت بیمه مناسب نیست
سقف تعهدات دندانپزشکی مناسب است
سقف تعهدات دندانپزشکی مناسب نیست