تاریخ نفت
 
حمله به سکوی نفتی ایرانی | نفت آنلاین
۲۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۳
قبر یک حفار کانادایی در مامتین | تاریخ نفت
۲۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۶
پالایشگاه گاز بید بلند | تصویری در دهه چهل شمسی | نفت آنلاین
۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۴
رقص عربی (یزله) کنار لوله های نفتی | نفت آنلاین
۱۶ دی ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۲
مراسم تشییع شهید محمد جواد تندگویان در وزارت نفت | نفت آنلاین
۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۳
شهید محمد جواد تندگویان | نفت آنلاین
۹ آبان ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۶
آتش سوزی در یک چاه نفتی | نفت آنلاین | تاریخ نفت
۳۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۱
نحوه تاسیس وزارت نفت | نفت آنلاین
۲۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۲
پالایشگاه آبادان | دفاع مقدس | نفت آنلاین
۳۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۶
 
0