شرکت حفاری شمال
 
عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت حفاری شمال | نفت آنلاین
۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۸
مسعود عیدی مدیرعامل شرکت حفاری شمال شد
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۸
 
 صفحه قبل     | صفحه بعد 
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به کدامیک از افراد زیر رای خواهید داد؟
مسعود پزشکیان
سعید جلیلی
در انتخابات شرکت نمی کنم
0