نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان
 
مهندس قباد ناصری | نفت آنلاین
۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۶
نمایشگاه نفت اهواز | نفت آنلاین
۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۲
صندلی های خالی در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی نفت اهواز  | نفت آنلاین
۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۷
سیزدهمین نمایشگاه نفت اهواز | نفت آنلاین
۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۷
محمد گلستان باغ | رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب:
۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۶
عبداله عذاری اهوازی | مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین
۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۳
سیزدهمین نمایشگاه نفت اهواز | نفت آنلاین
۱۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۳
 
 صفحه قبل     | صفحه بعد 
0